Paus!

Med tanke på Covid-19 så tar sidan Påscen.se paus.

 

Sidan kommer inte att publicera några recensioner, intervjuer eller liknade.

 

När omständigheterna har ändras så att det blir säkert igen ur smittosynpunkt att vistas tillsammans kommer sidan att åter publicera material.

 

Ta hand om varandra och håll avstånd tills vi ses igen.

 

Påscen.se och dess personal