Skillet foto

Skillet, Gröna Lund 2016

Fotograf: Camilla Käller.