Posts Tagged “Zardasht Rad”

Skillnadernas Stockholm

By |

Skillnadernas Stockholm

Betyg: Skillnadernas Stockholm bygger på en rapport om livet i Stockholms 133 stadsdelar – ett försök att ringa in människors levnadsvillkor efter deras utbildning, arbete, försörjning och livslängd. Vi lever i en stad där tunnelbanan är ett av få offentliga rum där människor från olika världar befinner sig samtidigt.   En föreläsning av statistik i…

Read more »