webb05

Costel leder arbetet när de bygger tält, scen och läktare. Foto Camilla